realizācijas akcenti.

Kopējie akcenti mūsu E-ofisa interneta produkta realizācijā - ERP sistēmas idējas parvietošana, GroupWare, projektu un dokumentu plūsmas vadība ar marketinga pārdošanas kanāla lietotaju gruppas apkalpošanu(CRP)

  • vienkāršiba - nav nepieciešamības iepriekš apmacīt kanāla lietotājus
  • uzskate - iespēja ātri un ērti novertēt tēkošo situāciju marketinga kanāla un filialos
  • lietotāju izmaksas pazemināšana - franšizes organizēšanā, pārvādājumos, krājumu glābšanā u.t.t.
  • tieša kanāla lietotāja līdzdarbība plānošanā, uzskaitē un kopējo pasākumu novertējumā.
E-katalogs   Pasūtījuma formēšana
 • Produkcijas gruppas izvēles ērtie varianti
 • Raksturojuma un attēlu saraksti 
 • Cenas un atlaides pēc plānošanas periodiem
 • Individualie klientu katalogi *
 
 • Groza formēšanas varianti - dialogā, izmantojot faila importu vai izmantojot rēķinu dokumentu arhīvu
 • Parāda atgādinājums, izziņa par jaunu pasūtījumu
 • Klienta klientu pasūtījumu formēšana - visa kanāla vertikalā *
Pasūtījumuizpildes kontrole   Norēķinu stavokļa kontrole
 • Pasūtījumu saskaņošanas arhīvs un stavokļi
 • Dokumentu sagatavojumu pastavīga druka
 • Pasūtījumu izmaiņu autokontroles iespējas.
 
 • Kredit līnijas uzskaite un maksājumu atlikšanas saskaņošana
 • Rēķinu arhīva eksports failā - lietotāja ERP izmantošanai
 • Tabulas un histogrammas statistikas analīze
Projektu un pasākumu vadība   Budžetēšana
 • ērta tēkoša kanāla informācijas izrāde analīzei
  • tēkošo projektu saraksti ar darba un incidentu laika izrādi un tās notikumu, pārrunas un cits
  • pasākumu stāvokļa analīzes 'koks'  - fāzes, darbi, incidenti, notikumi, pārrunas dokumentu un cits.
  • nokavēto darbu, neapstrādāto incidentu, dokumentu skaitītāji un cito krāsas indikatori
 • Pasākumu un lietotāju sadarbības arhīva atbalsts
 • Lietotāju atuomatiska izzinošana pa epastu un/vai ar SMS.
 
 • Iepirkuma budžeta sagatavojuma saņemšana no pārdevēja
  • datumi, gruppas, kodi un produktu nosaukumi
  • daudzums, summas un cits  
 • Budžeta salidzināšana ar statistiku vai citu budžeta variantu
 • Tirgus apraksta un budžeta saskaņošanas arhīva vēšana
 • Darba perioda rezultātu modelēšana*
  • pašizmāksas, realizācijas, peļņas un rentabilitātes aprēķins.

 * - iespējamas sistēmas paplašinājumi.