Celtniecības plānošana un uzskaite:

 • līguma un celtniecības objektu apraksts,
 • tāmju un darba grafiku formēšana,
 • darba norīkojumu formēšana un to izpildes uzskaite, iekļaujot resursu sadalījumu un noliktavas uzskaiti,
 • materiālu nodrošinājuma analīze,
 • pasūtījums,pirkums, materiālu līguma materiālu pārvietojums,
 • izlietoto materiālu un izpildīto līguma darbu uzskaite,
 • F2 formas, apakšuzņēmēju un piegādātāju rēķinu  apstrāde,
 • līgumu izpildes, noliktavas stāvokļa, norēķinu ar partneriem analīze,
 • naudas plūsmu plānošana,
 • dokumentu formēšana - formas F2 un F3, rēķini un maksājumi,
 • uzņēmuma grāmatvedības vešana - dokumentu apstrāde un atskaišu formēšana.

Automatizēto darba vietu funkcionalitātes piemēru saraksts:

 • Finanšu direktors:
  • naudas plūsmas prognozes un uzņēmuma naudas resursu novērtējums,
  • norēķinu stāvokļa ar partneriem un valsti analīze,
  • maksājumu grafika formēšana un tā izpildes kontrole,
  • līguma izpildes kontrole, pēc apjoma, ilguma un rentabilitātes.
 • Ražošana vadītājs:
  • mehānismu sadalījuma kontrole,
  • objektu stāvokļa, resursu noslodzes un noliktavas stāvokļa analīze,
  • līguma izpildes kontrole.
 • Būvdārbu vadītajs:
  • objektu stāvokļa kontrole, tāmes izpildes novērtējums,
  • darba norīkojumu formēšana un apstrāde pa objektiem,
  • resursu noslodzes un noliktavas stāvokļa analīze,
  • nomājamo materiālu un aprīkojuma pasūtījums,
  • objektu tāmes izpildes modelēšana.
 • utt.