Vadības uzdevumi

Uzdevumu saraksts, kurus uzņēmuma menedžeri, risināja kopā ar mums, pēc EPR sistēmas bāzes varianta ieviešanas, izmantojot darbības variantus (skat. caur kursoru):

 • Ieslēgt produktu pārvietošanas un

 • Automatizēt formēšanu un dokumentu druku

 • Samazināt darbietilpību un

 • Palielināt pārdošanu un

 • Likvidēt līkus

 • Uzlabot personāla darbu

 • Likvidēt datu dublējumus

 • Automatizēt budžetēšanu un


naudas plūsmas operatīvo prognozēšanu lēmuma ceļš – pariešana no „nāvīgas” dokumentu ievades grāmatvedības uzskaite, pie ķēdītes dokumentāra noformēšanas procesa stāvokļa:  

- pieprasījums,

- saskaņošana,

- produktu atkraušanas sagatavošana un saņemšanas gaidīšana - noliktavas pavadzīmes,

- maksājumu plānošana un sagaidīšana,

- atkraušanas un saņemšanas kontrole;  

- saņemto produktu kvalitātes kontroli ar brāķa statistiku saglābšanu ar sekojošo % kontroli piegādātāja aprakstā;  • atkraušanā - rēķinu, CMR, iepakošanas lapu, …;

• noliktava - orderu, pavadzīmju, aktu, …;

• iepirkšana - orderu, maksājumu žurnālu un maksājumu failu;

• ražošana - orderu, darbietilpības normas grāmatas, preces normas, pašizmaksas un cenas uzskaite, …;


kļūdu skaitu dokumentu ievadīšanas laikā;  


Risinājumu celi:  
- pārdošanas pieprasījumus ievada klienti, nevis pārdevēji;
- iepirkšanas dokumentus ievada apakšvienības saskaņošanas laikā ar piegādātājiem un valdītājiem;
- grāmatvedība apstrādā rēķinus, sistēmā saskaņoto orderu bāzē;
- datu ievadīšanas, statusu mainās un dokumentu apstrādes laikā sistēma, pēc saskaņotiem algoritmiem, kontrole procesus un datus stāvokli;samazināt klientu sūdzības uz pārdēvēju reakcijas ātrumu;  

Risinājumu ceļi:  

- interneta lietošana tieši klientu darbam ar saviem pasūtījumiem, statistiku, iepirkumu budžetu u.t.t.;

- CRM bloka lietošana pārdevēju un klientu  kontrolētas sadarbības organizācijai;

- tirgus modeles izmantošana un atbalsts;
  

produkciju pašizmaksās un rentabilitātēs likus risinājumu ceļš:

- pārrēķins ņemot vērā datumus, koeficientus un pārējus, ar izmainu vēsturi vešanu;

- nobīdi no normatīva kontroli un attiecīga dienesta informēšana;


- informēšana un komunicēšana – sludinājumu dēlis ar jautājumu apspriešanu;  

- grupveida dokumentu izstrāde ar paziņojumiem un versijas arhīvu 

- dokumentu centralizēta glabātuve ar rediģējamo piekļuvi;

- izpildīto uzdevumu kontrole; informācijā un dokumentos, kuri tiek izmantoti personāla darbā;  

risinājumu ceļš – normatīvus, rokasgrāmatas un;


kopējo SQL datu bāzēs algoritmu ievešana atvieglot ieplānoto sastavdaļas apjomu sastāvdaļas un to pamatojuma analīzi;  


Risinājumu ceļš:  

- modelēt uz saspiesto datu statistikas bāzes pamatā;

- budžeta varianta formēšana uz modeles bāzi;

- budžetu pārskaitīšana uz jauno apjomu, pašizmaksas un cenu bāzes;

- modelēto rezultātu salīdzināšana ar valdes uzdevumiem un tirgus attīstības prognozēm;
- klientu pieslēgšana caur B2B mehānismu pie saskaņošanas un izmantošanas viņus budžeta sadaļas;

  Sekojošie risinājumi mēs izveidojam uz Navision, SharePoint bāzes un izstrādājiem kopā ar SIA Bagua, šie produkti automatizē uzņēmuma biznesa-procesus:

ERP

MS Navision
... 

 • nodokļi un uzskaite
 • plānošana
 • analīze
 • dokumenti
 • citi uzdevumi

Uzņēmuma datu bāze

 • finansi
 • klienti
 • piegādātāji
 • produkti un noliktavas
 • pārdošana
 • darba alga
 • citi dati

Intranet-sistēma

IntraNav

 • dispečerizācija
 • kontrole
 • plānošana
 • iekšēja komunikācija
 • dokumentu plūsma
 • CRM

GroupWare

SharePoint
Lotus Notes
... 

 • komunikācija
 • uzdevumi un tikšanas
 • resursu kalendārs
 • dokumentu plūsma
 • grupveida dokumentu izstrāde

B2B

WebNav 

 • pasūtījumu ievietošana un kontrole ar klientu
 • CRM norēķinu preventīva kontrole klienta dokumentu plūsma
 • iepirkumu statistika