Soļu saraksts par informācijas procesu nodrošināšanu:

  • ERP sistēmas izvēle un ievēšana
  • sistēmas standarto funkciju personāla apmacība
  • eksistējošo biznesa procesu saskaņošana ar ERP iespējam (Biznesa-Process)
  • B2B internet-sadarbības organizēšana ar uzņēmuma partneriem
  • vertikalas marketinga sistēmas (VMS) uzbūve.

Uzņēmuma personāls lieto automatizēto uzņēmuma vadības sistēmu sekojošiem procesiem

Procesu dispečerizācija

 • uzdevumu plānošana
 • procesu pārvalde
 • paziņojumi un atskaites

В2В sadarbība ar partneriem

 • klienti
 • apakšuzņēmēji
 • piegādātāji

Personāla komunikācija un tā uzturēšana

 • paziņojumi
 • uzdevumi
 • pārrunas 

Dokumentu plūsma un projektu pārvalde

 • kollektīvaiis darbs
  kopējais arhīvs
  stāvokļa kontrole

CRM

 • aktivitātes plānošana, saskaņošana un uzskaite;
  valdes kontrole

Citi procesi

 • bāze atļauj organizēt ari citu problēmu risināšanu 

E R P - stāvokļa un rezultātu analīze un uzskaite

Microsoft Dynamix™ NAV
Microsoft Dynamix™ AX
Epicor iScala;   1C: Uzņēmums, ...

Uzņēmuma reklāma

 • web-lapa ar produktu katalogiem
  ...akcijas...

Plānošana

 • modelēšana
 • budžetēšana
 • izpildes kontrole

Produktu un tirgu apraksts

 • apjoms, velēšana
  konkurenti un daļas
 • tirgus akcijas 

Produktu kvalitātes kontrole

 • vienotais web mehānisms un bāze firmas kontrolieriem,  apakšuzņēmēiējiem un reklamācijas

Pārvietoto produktu skenēšana

 • uzskaite un kontrole
 • inventarizācija

Personāls un darba algas uzskaite

 • procesu datu izmantošana
 • resursu kontrole

SIA KompIT piedāvā izmantot mūsu pieredzi un risinājumus:

 • pilnība

 • palielināšana

 • uzlabošana

 • samazināšana


Informacionālais biznesa procesu nodrošinājums nozarē: 


  - sadarbība ar klientiem;  

  - budžetēšana;

  - dispečerizācija;

  - dokumentu plūsma;

  - u.t.t.;- peļņas un pārdošanas apjomi;

– pasūtījumu apstrādes un formēšanas kvalitātes un ātruma;

- darba ražīguma pateicoties kvalitatīvai plānošanai un operatīvai prognozei: 

    - resursu izmantošana;

    - produktu un naudas plūsmas;

- sadarbība ar partneriem;  

- personāla informēšana un kontrole;  

- biznesa pārvalde:  

    - informācijas izmantošana jebkura vieta pasaulē, bez jebkādam licences ierobežojumiem, interneta brauzeri strādā bez problēmām gandrīz un visām mobilam ierīcēm;

    - tiek izmantota un uzturēta uzņēmuma datu bāze, to izmanto personāls;

- procesu darbietilpība;  

- prasījumu personāla izglītošanas līmenim;

- kļūmes un kļūdaino risinājumu daudzums;

- uzņēmuma informācijas sistēmas izveidošanas un ekspluātācījas cena;

    - mūsu interneta risinājumi neprasa darba vietas licences;

    - interneta-produkti bieži ir lētāki par specializētiem ERP paplašinājumiem;

- apmācības laiks - interneta risinājumi ir pazīstāmi personālam, kas atvieglo apmācību;