Pārējie BP

Apakš minētiebiznesa automatizācijas sistēmas piemeri, kuri ir balstīti uz biznesa procesiem:

  • Self-Service - klientu pašaplapošana izmantojor B2B un B2C interneta sistēmas
  • Front Office - klientu apkalpošana un ievāde tālākajai dokumentu apstrādei - tieak bāzēta uz interneta sistēmam
  • Back Office - plānošana, uzskaite, operāciju un dokumentu apstrāde, rezultātu analīze - izmantojot ERP vadības sistēmu

 

Nekustāma īpašuma vadības sistēmas:

  • klientu pašakalpsana

  • billinga sistēma

  • ERP back office


  - pakalpojumu web-kataloga apskāte, pārdošanas un nomas objekti; 

  - interneta-pasūtījumu pakalpojumu nodrošināšana ar elektroniskas saskaņošanas funkciju 

  - abonentu skaitītāju radītāju ievāde un vēstures parskats; 

  - interneta jaunumu - dzīvojama kompleksa avīze; 

  - klientu atsaukumu uzskaite un administrācijas reākcija; 

  - ...;

  - rokasgrāmatas izmantošana un ERP sistēmas kopsavilkums;

  - datu bāzes vēšana ar objektu datiem un apkalpošanas budžetiem, līgumiem; 

  - interneta - pasūtījumu apstrāde ar elektroniskas saskaņošanas funkciju; 

  - materiālu, resursu, darbu uzskaite un plānošana; 

  - abonenta rēķinu aprēķins un formēšana pēc līgumiem; 

  - rēķinu parvietošana ERP sistēmā apstrādei; 

  - ...;

  - resursu, pakalpojumu, cenu, klientu un pigādātāju rokasgrāmats; 

  - uzskaite • darba izpilde • paterēto materiālu un resursu; 

  - dokumentu apstrāde; 

  - kontrole • klientu un uzņēmumu parādi • partneru rēķinu; 

  - resursu, materiālu un autsorsinga pakalpojumu iepirkšana; 

  - grāmatvedibas uzskaites vēšana; 

  - ...;

 

 

Kvalitātes kontroles sistēma, ļauj organizēt kopējo tehnoloģiju un bāzi, iepērkamo/ ražoto/ pārdoto pašu preču kvalitātes kontrolei un tas partneriem:

  • Kontroles apjoma apraksts

  • Kontroles anketu izveidošana

  • Kvalitātes kontroles izpilde

  • Kontroles rezultātu analīze

- datu bāzes rokasgrāmatā tiek norādīti partijas izmēra procenti kontroļu plānošanai;

- apstrādājot noliktavas preču pavadzīmes, sistēma aprēķināja preču daudzumu obligātai kontrolei;

- tiek izveidots uzdevums kvalitātes kontroļu izpildei;

- jautājumu saraksts;

- atbildes variantu saraksts;

rezultātu fiksācija datu bāze ar svītrkoda skeneru izmantošanu:

- fotoattēli;

- Kvalitātes un apjoma novērtējums;

- plānošanas kontrole – partijas izmēru procentuāla pārlūkošana:

- Kvalitātes vērtējuma izmantošana algas aprēķina laika vai apmaksājot piegādātājus;