Automatizācija – risinājāmo uzdevumu saraksts:

 • automatizācija
  • formatēšana un no statistikas modeles šablona  un pārdošanas budžeta sagatavojums ņemot verā trendu, tirgus modeles, jauno cenu un parējo
  • realizācijas summu un pārdošanas budžeta produktu apjomu pašizmaksas pārreķins
  • operatīvo iepirkumu vai uzņēmuma ražošanas budžeta sagatavojums formēšana pārdošanas budžeta
  • budžeta saskaņošanas un izpildes kontrole
   • ar uzņēmuma nodaļām - apgādes, ražošanas, pārdošanas
   • ar svarīgam marketinga kanāla partneriem, kuri izmanto B2B interneta sistēmu vai vertikālo marketinga sistēmu, kurā atbalsta pardošanas kanālu.
 • vadības uzskaites attīstība

 

Pārdošanas apjoma plānošanas cikla shēma: 

 
shema_proc_form_bud_lv
 

Bāzes soļi  automatizētas budžetas lietošanas un to atbalsts  

 • Orderu formēšana no operatīva budžeta apstiprinātiem variantiem

  • iepirkšana, ražošana, pārdošana 

 • budžeta izpildes kontrole

  • ieinteresētas puses paziņojums par novirzījumu prognozi

  • faktiskas peļņas, rentabilitātes salīdzināšana ar ieplānoto 

  • iespējamo koriģējošo darbības saskaņošana un marketinga budžeta modifikācija

 • pārrēķins 
  • ieplānoto produkciju apjomu realizācijas un pašizmaksas summas

  • nepieciešamo apjomu un resursu cenas

 • budžeta izpildīšanas analīze

  • nākamas budžeta versijas formēšana pēc nepieciešamības.