• 1. datu kvalitāte un pilnība

  • 2. izmantošana un pieejamība

  • 3. saglabāšanās un aizsardzība

  • 4. zema datu darbietilpība


 - menedžeri var atteikties no individuāliem failiem ar uzņēmuma informāciju; 

 - visi ienākošie un formētie dokumenti glābjas vienota datu bāzē;

 - dati ir akltuāli un ticami, ar pietekamo detalizācijas līmeni un vieglas grupēšanas iespējas;

 - visi procesi atstāj pēdas bāzē efektivitātes kontrolei un analīzei, CRM komunikācija pārdevējiem un klientiem;

 - datiem ir savas vēsturiskas izmaiņas, piemerām, materialu iepirkumu cenu dinamika un produkcijas pārdošana;

 - dati tiek kontrolētie ievades, izveidošanas un izmantošanas procesa;


 - visas atskaites un dokumenti tiek veidoti uz centralizētas datu bāzes informācijas, izmantojot grupas darbas iespējas;

 - klientu darbinieki ievada pasūtījumus un reklamācijas caur interneta sistēmu;

 - klientu un pārdevēju sadarbībai, piemēram piedāvāto tirgus aktivitātes saskaņošanai, tiek izmantots darbs ar dokumentiem caur internetu;

 - sistēmu programmas veido atskaites, prognozes, dokumentu un budžetu sagatavojumi;

 - uzņēmuma datu bāze tiek automātiski kopēta uz arhīva nesējiem;

 - administratori vada ar lietotāju datu piekļuves tiesībām;  

 - sistēma kontrole datus ievades un lietošanas laikā;

 - sistēma fiksē nesankcionētos piekļuves piegājienus;

- programmas automatizētā režīmā formē sagatavojumus; 

   - normatīvas rokasgrāmatas, pašizmaksas un produkcijas cenas;

   - operatīvie budžeti;

   - pārdošanas, ražošanas un iepirkumu orderi;

   - noliktavas pavadzīmes, inventarizācijas atskaites un pārējie;

- sistēma ļauj automatizēt;

   - tekošo procesu plānošanu un dispečerizāciju; 

   - period budžetu un rezultātu vērtējums;

  

Mēs piedāvājam jums izmantot mūsu pakalpojumus un produktus jūsu informācijas sistēmas piestrādei.

Biznesa procesu sistēmas funkcionēšanas efektivitātes līmeņi

  • 1. tehniskais

  • 2. funkcionalais

  • 3. ekonomiskais


-  utilitārais līmenis – organizācija ieveda savā praksē kaut kādu informācijas sistēmu, piemēram IntraNav, B2B WebNav u.t.t.

šajā līmenī ievestais risinājums ļauj kompānijaj realizēt nepieciešamo funkcionalitāti.

 - derīguma līmenis – organizacija izveidoja jaunas vai izmainīja vecas funkcijas darbību, piemēram, pārveidoja budžeta pārvaldi vai pielāgoja pasūtījumu saņemšanu no klientiem.

šajā limenī samazinās darbietilpības līmenis un atteicīgo biznesa procesu grtūmus, pieaug informācijas kvalitātes daudzumus un informācijas operativitāte.


 - veiksmes līmenis – organizācija kaut kādu darbību rezultātā deļ panāka pie radītāju izaugsmi, paaugstinājusi peļņu un kompānijas vērtību.

Tieši šis līmenis ir mērķis informācijas sistēmas ieviešanas kopumā un mūsu risinājumos tajā skaitā.