Projektu vadība

Internet-aplikācija WebNav ļauj marketinga kanālā firmas-dalībniekiem:

  • efektīvi sadarboties kopīgo kampaņu plānošanas, ierīkošanas un analīzes laikā,  
  • apmainīties ar elektroniskiem dokumentiem, kas ir saitīti ar kanāla kopīgam kampaņām un lietvedību,
  • katrai kanāla firmai automatizēt individuālo projektu pārvaldību , piemērām, ražošanas sagatavošanu vai jauno preču grupas sagāde,

  Projektu un kampaņu automatizēta pārvaldības sistēma nodrošina :

  • pasākumu elektroniskais apraksts, kurš izmanto ERP datus un to glabāšanu,
  • izpildes informācijas uzkrāšanu , piemērām, lietvedības dokumenti, izdevumi, incidenti un t.t.,
  • informācijas dažādi grupējumi ,pēc pasākumu dalībnieku pieprasījuma.

Firmas projekta vai kampaņas elektroniska apraksta variants :

  • mērķi un uzdevumi , darbu fāzes un saraksti ar viņus statusiem, periodiem, izpildes procentiem un t.t.,
  • izpildes komanda, lietvedības elektronisko dokumentu saraksts, izziņošana,
  • izdalītie resursi, izdevumu tāme un faktiskas summas, incidenti un t.t.,
  • uzdevumus un pasākumus rezultātus apspriešana.

Zemāk ir funkcionalitātes un datu struktūras variants, kurš tiek izmantots pasākumu plānošanas un izpildes kanālā un firmas projektusdeloproizvodstvo project kanal ru 

Aplikāijas lietošānas piemēri sadalījuma kanāla dalībnieku sadarbībā:

 • reklāmas akcija

 • reklamāciju diskusijas

 • pārdošanas plānošana

 •    


- kampaņu plānošana - dalībnieku un produktu saraksts, cenu lapas, periodi, dati par produktu atlikumiem u.t.t.;

- pasākumu plāna saskaņošana un izpildes uzskaite, ieskaitot incidentu apraksts un konkurentu darbības

- rezultātu analīze, nākamas kampaņas apspriešana;


- elektronisko reklamāciju internet-apspriešana,  pretenzijas apraksta saturs, produkta kods un daudzums ar saitēm uz iepirkuma rēķiniem, defektu attēli, kuri satur pretenzijas aprakstu, kodi un preču daudzums ar saites uz iepirkuma invoisu , defektu bildes;

- reakciju internet - saskaņošana, piemērām, piegādātāju kredit-mēmo formēšana;

- reklamācijas apstrādes rezultātu kontrole, arhīva vešana, uzkrātas statistikas izmantošana;

-  kopīgo izstrādāto budžetus analīze , ieskaitot turgus prognozes novērtējumu ;

-  sava budžeta sadaļu apstiprināšana marketinga pasakumus, pārdošanas un pirkšanas aktivitātes nodrošinašanai;

-  budžeta izpildes rezultātu pārrunas;  . 

  .

-  ;

 Ir jautajumi?   Jus varat sazināties ar mums, izmantojot pastu, telefonu vai skaipu.  Mēs turpināsim apspriešanu Jums aktuālo informātivo sistēmu jaunas iespējas.

header1