Tiek veidotas un apkalpotas četras produktu grupas, kuri izmanto vienu un to pašu uzņēmuma datu bāzi:

  • B2B (business to business)

  • B2C (business to customer)

  • Processu dispečerizācija

  • ERP Navision paplašināšana


- elektroniskas tirdzniecības sistēma internet tiklā:  

   - produktu elektroniskais katalogs;  

   - pasūtījumu formēšana no klienta puses; 

   - klients kontrole savus parādus un pasūtījumus; 

   - pārdevēju un apgādnieku protokolēta sadarbība - CRM un pasūtījumu saskaņošana;   

   - saņemšanas un atkraušanas kontrole;   

   - saņemto produktu kvalitātes kontrole - reklamāciju un citu formēšana un apstrādes kontrole;

- vertikālas marketinga sistēmas pārdošanas kanālu nodrošināšanai, internet-risinājuma kanāla partneru sadarbības organizēšanai;


- elektroniskas tirdzniecības sistēma 

   - veikala interneta katalogs;

   - pircēju pasūtījumu formēšana;

   - klients kontrole pasūtījumu izpildi;

- internet-sistēmas, nodrošina klientu pašapkalpošanu un elektronisku sadarbību ar abonentiem, pieprasījumu saskaņošanai:

  - māju un ciematu pārvalde;

  - golfa, tenisa u.t.t. - klubi;

  - restorāni; 


internet programmatūra kura paplašina ERP Navision un nodrošina biznesa-procesu izpildes kontroli:  

 • atkraušana, ražošana un iepirkumi:

  - rēķinu formēšana, CMR, iepakošanas lapas, PPR, aktu, …; 

  - perioda plānojums, dokumentu apstrādes kontrole un plānu izpilde; 

 

•kvalitātes kontrole: 

  - saņemtas preces brāķa % un maiņas statistikas uzkrājums, piegādātāju aprakstā;

  - saražotas produkcijas;

  - no interneta saņemto reklamāciju apstrāde;

 

• un cits - piedāvātais ERP Navision sistēmas paplašinājums ļauj izveidot jaunus darba vietas, bez licences iepirkumu un ļaujot strādāt no vis dažādākiem ierīcēm, nodrošinājot darbu caur internet brauzeri. 


- naudas plūsmas pārvalde;

- pašizmaksas un rentabilitātes aprēķins; 

- dokumentu un produktu rokasgrāmatas formēšanas automatizācijas sistēma; 

- budžetēšana:

  - budžetu formēšana un pārrēķins jauno apjomu, pašizmaksu un cenu bāzē;

  - formēto budžetu veidi - pārdošanas, ražošanas, iepirkumi, ...;

  - budžeta izpildes kontrole;

- ražošanas bloka pielāgošana, piemērs - šuj fabrika;

- lietvedība, partneru līguma apraksta glābšana un izpildes sekošana;

- grāmatvedības darba «mehanizācija», lai samazinātu darbietilpību un personāla kļūdas;

- un cits;

 

intranav