Naudas plūsmas prognoze un plānošana:

 

oplata

 

 

Maksājumu formēšana un elektroniska apmaiņa ar informāciju starp bankas sistēmām un uzņēmumiem kurie lieto Navision:

  • piegādātāju rēķinu apmaksas plānošana un formēšana, aprēķināto nodokļu un algas maksājumi,
    • pirmā etapā finanšu direktors
    • pieprasa no sistēmas naudas plūsmu prognozi Excel failu veidā,
    • analizē informāciju par kreditoru parāda saistībam, līgumu  nosacījumiem, ienākošo maksājumu prognozi un aprēķinātajiem atlikumiem uzņēmuma bankas kontos,
    • definē ERP sistēmā - plano summas, datumus un bankas piegādātāju rēķiniem kas sagaida apmāksi,
  • otrā formēšanas etapā atbildīgais grāmatvedis:
    • pieprasa maksājumu žurnālu formēšanu no finanšu direktora apstiprinātajiem maksājumiem
    • eksportē bankā saformētos maksājumus
  • banka izraksta apstrāde
    • banka izraksta imports
    • automātiska tādu bankas operāciju kontēšana kā - procentu aprēķini, bankas pakalpojumi, utt.
  • importēto izrakstu druka
  • maksājumu saistīšana ar piegādātāju un klientu rēķiniem
  • naudas plūsmas žurnāla druka
  • maksājumu informācijas kontēšana.